ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ιωάννινα:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας Οδού

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρµοδιότητα της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειµένου να εκτελεστούν προγραµµατισµένες
εργασίες, κατά το χρονικό διάστηµα από 05-08-2019 µέχρι και 06-09-2019.-

Κατά την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών, κατά το χρονικό διάστηµα από 05-08-2019
µέχρι και 06-09-2019, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ακόλουθα σηµεία του
αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού:

 Απ
οφασίστηκε :Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2696/99
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-
2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή σήµανσης
- µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων
ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, Για την εκτέλεση των εργασιών θα
αποκλείεται η λωρίδα έκτακτης ανάγκης και κατά περίπτωση η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
(αργή) ή, σε ειδικές περιπτώσεις, η αριστερή λωρίδα (ταχείας). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
κανονικά, είτε στο σύνολο της κυκλοφορούµενης διατοµής (αριστερή και δεξιά λωρίδα σε
δίιχνη διατοµή) ή µόνο στη µία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται τοπικά,
καταλαµβάνοντας χώρο µήκους µέχρι 100m.
Συνολικά, η σήµανση θα τοποθετείται µε το φως της ηµέρας λίγο πριν την έναρξη των
εργασιών και θα αφαιρείται επίσης µε το φως της ηµέρας, αµέσως µετά το πέρας εκτέλεσής
τους. Με το πέρας εκτέλεσης των εργασιών, δεν θα παραµένουν πινακίδες ή µέσα
εργοταξιακής σήµανσης επί του αυτοκινητοδρόµου.
Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του
αυτοκινητοδρόµου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]