Ιωάννινα:Συλλογική αναφορά -διαμαρτυρία των Νοσηλευτών της ΜΕΠΚ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ –ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΠΚ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Προς: τον Διοικητή του ΠΓΝΙ
τον αναπληρωτή Διοικητή Διοικητή του ΠΓΝΙ
Την Διεύθυνση της Ν.Υ.

Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να αναφέρουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε μάρτυρες της προσπάθειας της Διοίκησης με την συνδρομή της ΝΥ να ανοίξει 2η ΜΕΠΚ σε χώρο του 4ου κτιρίου, χωρίς να μας έχει κοινοποιηθεί κάποια απόφαση εγκατάστασης της νέας Μονάδας που να αποτυπώνει τις προϋποθέσεις στελέχωσης και λειτουργίας αυτής.
Μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργούν οι προφορικές και μόνο  ενημερώσεις εκ μέρους της Ν.Υ., πληροφορούμαστε ότι ο σχεδιασμός της Διοίκησης είναι να ανοίξει η 2η Μονάδα ως προέκταση της υπάρχουσας ωσάν να πρόκειται για πρόσθεση κλινών στον χώρο που λειτουργεί η παρούσα ΜΕΠΚ και η στελέχωση των δύο Μονάδων να γίνει από το υπάρχων προσωπικό με την συνδρομή 7 επικουρικών ανεκπαίδευτων στο αντικείμενο νοσηλευτών . Προσωπικό που ως ενιαία δεξαμενή θα διατάσσεται με rotation στις δύο Μονάδες που βρίσκονται χωροταξικά σε διαφορετικά σημεία του ΠΓΝΙ και δεν αποτελούνε ενιαίο χώρο δράσης μιας ενιαίας θεραπευτικής ομάδας με γνώση και χρέωση των περιστατικών. Μια τέτοια προοπτική λειτουργία επέκτασης με κοινό προσωπικό που εναλλάσσεται είναι κατά την γνώμη μας αντίθετη με τους όρους ασφάλειας ασθενών και νοσηλευτών.
Επειδή η στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας είναι αναγκαία παράμετρος της ασφάλειας ασθενών και προσωπικού, το ΚΕΣΥ με την Αριθμ. Αποφ.2 της 256ης  Ολομ. /24.6.2016 με θέμα : ¨Ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας Τμημάτων Εντατικής Θεραπείας» ορίζει ότι ο συνολικός αριθμός νοσηλευτών είναι κατ΄ελάχιστο 4 για κάθε κλίνη.
 Επίσης ο νομοθέτης σε 2 προεδρικά διατάγματα, στο π.δ. 235/2000 ( ΦΕΚ 199/ Α΄)                  «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών  όπως και στην Τροποποίηση του  με το π.δ. 2007(ΦΕΚ 225/Α΄) ορίζει στο ΄Αρθρο 11 (Το παράρτημα που συνοδεύει το π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ − ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ότι η στελέχωση των ΜΕΠΚ σε λοιπό μη ιατρικό προσωπικό ακολουθεί την στελέχωση των ΜΕΘ.
Εκ των παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι για την ασφαλή κατ΄ελάχιστο στελέχωση των μονάδων αυτή πρέπει να ακολουθεί τους όρους που θέτει ο νομοθέτης και το ΚΕΣΥ που για τις δικές μας Μονάδες σημαίνουν 40 νοσηλευτές για την υπάρχουσα ΜΕΠΚ και 32 για την νέα χωροταξικά αυτόνομη και απόμακρη από την παλαιά νέα Μονάδα. Νοσηλευτές ενταγμένους σε δύο αυτοτελείς θεραπευτικές ομάδες με γνώση των ασθενών, ατομική χρέωση αυτών για την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας σύΜφωνα και με την Δεοντολογία της σύγχρονης Νοσηλευτικής επιστήμης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ΚΕΣΥ με την Αριθμ. Αποφ.2 της 256ης  Ολομ. /24.6.2016 με θέμα : ¨Ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας Τμημάτων Εντατικής Θεραπείας» ορίζει ότι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες της εντατικής θεραπείας αποτελούνε πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει επιπλέον εκπαίδευση στην εντατική και επείγουσα ιατρική. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τον συνολικό κατ΄ελάχιστο αριθμό νοσηλευτών η πλήρης εκπαίδευση του που πρέπει να γίνει για χρονικό διάστημα ………. από το ήδη εκπαιδευμένο προσωπικό . Αυτή η προϋπόθεση αντίκειται στο σχεδιασμό λειτουργίας της νέας Μονάδας στο πολύ άμεσο μέλλον.

Στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό.

Έχοντας την εμπειρία της μη συνεχούς παρουσίας ιατρού στην παρούσα Μονάδα λόγω προβλημάτων στην κάλυψη εφημερίας και λαμβάνοντας υπ΄όψιν την  από 8-10-2018 επιστολή του Δ/ντή της Κχ/κής όπου αναφέρονται τα προβλήματα κάλυψης της εφημερίας με προοπτική αυτά να διογκωθούν λόγω της αποχώρησης 2 ιατρών έως το τέλος του έτους αλλά και την αποχώρηση άλλων 2 έως το τέλος Μάρτη 2019 αλλά και την απόι 15-11-2018 επιστολή του Διευθυντή της Ά καρδιολογικής για αδυναμία πλήρους κάλυψης των εφημεριών από ειδικευόμενου ιατρούς, αναρωτιόμαστε  με ποιόν σχεδιασμό στελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό προχωρά η Διοίκηση ΄ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια οι 2 νέες Μονάδες.

Για την λειτουργία ορισμένων από τις 8 κλίνες της νέας Μονάδας.

Και πάλι προφορικά ενημερωθήκαμε για λειτουργία 3 από τις 8 κλίνες της νέας Μονάδας. Αναρωτιόμαστε όμως πώς γίνεται να διατηρηθεί ο αριθμός αυτός όταν η εγκατάσταση νέας καρδιολογικής κλινικής, η λειτουργία 2 νέων αιθουσών αιμοδυναμικού αυξάνει την δυνατότητα υποδοχής νέων περιστατικών που πιθανά να χρειαστούνε εντατική θεραπεία όταν μάλιστα η πληρότητα της ΜΕΠΚ εντάσσεται στην κατηγορία «υπερβολική» και της ΚΧ Μονάδας στην κατηγορία «μεγάλη» όπως αναφέρεται στην από 22-1-2018απόφαση του ΔΣ του ΠΓΝΙ «αναφορικά με την χωροθέτησης κλινικών, μονάδων και εξωτερικών ιατρείων, λόγω βαθμιαίας ένταξης του 4ου κτιρίου στις λειτουργίες του νοσοκομείου.

Για την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργία της νέας μονάδας.

Ο οργανισμός του ΠΓΝΙ Αρ. Φύλλου 1243 11 Απριλίου 2012 προβλέπει για:
 την Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (αρ. απόφ. εγκατ. Υ4α/139212/09 (ΦΕΚ 137/Β/2011) δυνατότητα εγκατάστασης ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΩΝ – ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
την Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (αρ. απόφ. εγκατ. Υ4α/139212/09 (ΦΕΚ 137/Β/2011) δυνατότητα εγκατάστασης ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΩΝ – ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
την ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ−ΚΑΡΔΙΑΣ(αρ. απόφ. εγκατ. Α3β/οικ.12799 ΦΕΚ 685/Β/89) ΜΟΝΑΔΕΣ α)ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και β) ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 άρα οι μονάδες έχουν ιδρυθεί από την ιατρική σχολή και έχουν γίνει αποδεκτές από το Υπουργείο  οπότε η δυνατότητα αυτοτελούς εγκατάστασης τους στις κλινικές που ανήκουν υπάρχει. Ως εκ τούτου αναρωτιόμαστε τι εξυπηρετεί η ονομασία «προέκταση της υπάρχουσας ΜΕΠΚ» και η ένταξη όλων των κλινών  αλά και του νοσηλευτικού προσωπικού, στην ευθύνη της προϊσταμένης της Α΄καρδιολογικής όπως και πάλι προφορικά ενημερωθήκαμε, όταν ο σχεδιασμός αυτ’ός παραβιάζει τα ελάχιστα όρια ασφαλείας.

Εν κατακλείδι επειδή η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για την απασχόληση και του όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» η οποία κυρώθηκε από την χώρα μας το 1977 αναφέρει ότι

Και επειδή ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ άρθρο Άρθρο 45
Ελευθερία της έκφρασης
1. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών
πεποιθήσεων, όπως και των επιστημονικών απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής
των πράξεων της προϊσταμένης αρχής, αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και τελεί
υπό την εγγύηση του Κράτους. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω
των πεποιθήσεων ή των απόψεων τους ή της κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης
αρχής.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Την ανάκληση των όποιων αποφάσεων έχετε λάβει και μας έχουν κοινοποιηθεί προφορικά.
Να λάβετε υπ΄όψιν την αναφορά μας και τις παρατηρήσεις που σας καταθέτουμε ώστε να προχωρήσει με σωστό βηματισμό η ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών του καρδιολογικού τομέα του ΠΓΝΙ με όρους ασφάλειας και δημοκρατικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων .
Συνάντηση με την Διοίκηση και την Διεύθυνση της ΝΥ για δημιουργική συζήτηση των αιτιάσεων μας.

Με τιμή, το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΠΚ του ΠΓΝΙ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]