ΠΓΝΙ:Η αύξηση των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν ..και η 4η πτέρυγα

"Ο σημερινός απολογισμός του ΠΓΝΙ που παρουσιάζεται  σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας ,  συμπίπτει με τα 30 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου  δεν είναι η προβολή των πεπραγμένων της Διοίκησης και των υπηρεσιών αλλά η αποτύπωση της πραγματικότητας, ο εντοπισμός των αδύνατων και δυνατών σημείων στις λειτουργίες του ΠΓΝΙ και ο σχεδιασμός των απαραίτητων δράσεων προκειμένου το Νοσοκομείο να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πολιτών. "σημειώνει χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο Τύπου ο διοικητής του Νοσοκομείου.

Ο απολογισμός που παρουσιάστηκε  σήμερα είναι δομημένος σε 3 ενότητες:
A. Πεπραγμένα της Διοίκησης και των Υπηρεσιών
B. Το ΠΓΝΙ μέσα από την εμπειρία των Πολιτών
C. Σχεδιασμός άμεσων και μεσοπρόθεσμων στόχων

Πεπραγμένα της Διοίκησης και των Υπηρεσιών
*Από το Μάρτιο του 2018 τέθηκε βαθμιαία σε λειτουργία εξοπλισμένη η 4η Πτέρυγα του Νοσοκομείου επιφάνειας ~8.000 τμ. περίπου.
Το πιο σημαντικό και ίσως το πλέον εντυπωσιακό, από τα στατιστικά στοιχεία των δεικτών παραγωγικότητας του Νοσοκομείου κατά το έτος 2018 είναι η πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από τα διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου (Εξωτερικά Ιατρεία ή κλινικές) κατά τη διάρκεια του 2018.Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η αύξηση αυτή κατά 12,93% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση του συνολικού αριθμού των εξυπηρετηθέντων ασθενών από τα Τμήματα του Νοσοκομείου, από το 2001 μέχρι το 2018.


1. Η αξιοποίηση, ανανέωση και ανάπτυξη των υποδομών του ΠΓΝΙ
Αξιοποίηση υποδομών
Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, χωρίς να υποβαθμίζουμε το έργο και τις προσπάθειες των προηγούμενων διοικήσεων και των υπηρεσιών που πράγματι ήταν αξιόλογο, βρεθήκαμε μπροστά σε μια πιεστική κατάσταση που τα χαρακτηριστικά της ήταν:
a) Η σημαντική συμπίεση λόγω πληρότητας βασικών κλινικών του ΠΓΝΙ όπως: Αιματολογική, Παθολογικές Α και Β, Γαστρεντερολογική, Πνευμονολογική και Καρδιολογικές Α και Β και όχι μόνο.
b) Ο γερασμένος Η/Μ εξοπλισμός (30 ετών) με συχνά προβλήματα βλαβών και λειτουργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πλυντήρια ιματισμού, ασανσέρ, κλπ
Τα παραπάνω συνδυαζόταν με σημαντικά ελλείμματα προσωπικού. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι’ αυτό.
Από την πρώτη στιγμή η αναζήτηση λύσεων αποσυμφόρησης των κλινικών έθετε επί τάπητος την ανάγκη να τεθεί σε λειτουργία η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Έπρεπε δηλαδή, στις ασφυκτικές μνημονιακές συνθήκες, να διαχειριστούμε την «καυτή πατάτα», όπως φρόντισαν να μας ενημερώσουν με το που αναλάβαμε, της 4ης πτέρυγας. Ας δούμε μερικά συνοπτικά στοιχεία της πολυσυζητημένης πτέρυγας.
Σχεδιάστηκε το 2006. Π/Υ  μελέτης : 3.024.732,35€
Εντάχτηκε για χρηματοδότηση το 2008 στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με Π/Υ 21.233.000€
Εντάχτηκε ως έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2014-2021
Κτηριακά παραλήφθηκε προσωρινά το 2015 και οριστικά το 2017.
Ολοκληρώθηκε η παραλαβή του ξενοδοχειακού και του βασικού Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού το 2018. Η προμήθεια επιμέρους τμημάτων του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καταλαμβάνει έκταση ≈8.000 τ.μ.
Περιλαμβάνει 40 κλίνες ημερήσιας νοσηλείας. 8 κλίνες ΜΕΠΚ. 8 κλίνες ΜΑΦ. 10 κλίνες παιδοορθοπεδικής. 10 κλίνες παιδοχειρουργικής. 9 κλίνες πλαστικής χειρουργικής. 2 υβριδικές αίθουσες αιμοδυναμικού. 6 χειρουργικές αίθουσες κατανεμημένες σε τρείς ορόφους.
Οι χρήσεις και το ποιες κλινικές θα επεκταθούν στην 4η πτέρυγα ήταν δεσμευτικά προαποφασισμένο λόγω ΕΣΠΑ.
Το διακύβευμα της λειτουργίας της 4ης πτέρυγας όπως αποδείχθηκε στην πορεία ήταν τεράστιο και αφορούσε το επίπεδο της δημόσιας υγείας στην Ήπειρο. 
Το δίλημμα που τέθηκε  συνοψιζόταν στο εξής:
Λειτουργία της 4ης πτέρυγας, με τις όποιες δυσκολίες, που θα συνέβαλε στην αναβάθμιση των δημόσια παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ή εγκατάλειψη και απαξίωση της, στο όνομα των δυσκολιών, εύκολη λεία στα ιδιωτικά συμφέροντα που λυμαίνονται το χώρο της υγείας; 
Η δεύτερη επιλογή για να είναι επικερδής θα επέβαλε, και έχει τον τρόπο να το κάνει, την υποβάθμιση συνολικά του δημόσιου τομέα υγείας στην Ήπειρο. Την προοπτική αυτή δεν την είχε συνειδητοποιήσει μια σημαντική μερίδα όσων αντιδρούσαν με λογικές επιφυλάξεις ή διάφορα προσχήματα. 
Γύρω από το δίλημμα αυτό συγκρούστηκαν πολιτικές προσεγγίσεις, συνδικαλιστικές τακτικές, προσωπικές επιλογές, και υπηρεσιακές εκτιμήσεις.
Η σύγκρουση έφτασε πολλές φορές στα άκρα. Εκατοντάδες δημοσιεύματα και τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σ’ αυτά. Τα μόνα γεγονότα που θα σημειώσω, που αναδεικνύουν και το χαρακτήρα της σύγκρουσης, είναι: Οι δύο ερωτήσεις στη βουλή προς τον Υπουργό Υγείας όπου αντί να εγκαλείται γιατί η Διοίκηση του ΠΓΝΙ δεν θέτει την 4η πτέρυγα σε λειτουργία εγκαλείται γιατί βιάζεται να τη λειτουργήσει. Το ίδιο ισχύει και για συνδικαλιστικούς φορείς που με στάση εργασίας απαιτούσαν το σταμάτημα της μετακίνησης των κλινικών στη νέα πτέρυγα. Για τη Διοίκηση όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Μας ικανοποιεί, όπως θεωρούμε ότι ικανοποιεί το σύνολο των πολιτών της περιοχής,  το αποτέλεσμα που είναι αδιαμφισβήτητο:
Το σύνολο των κλινικών που ασφυκτιούσαν στις παλιές πτέρυγες πήραν ανάσα και βελτίωσαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και
Ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός τέθηκε στην υπηρεσία των πολιτών.
Εκτός από τη ΜΑΦ, οι υπόλοιπες υποδομές τέθηκαν μερικώς ή συνολικά σε λειτουργία. Η πλήρης ανάπτυξη των λειτουργιών των χειρουργικών αιθουσών και της ΜΑΦ απαιτεί στελέχωση που δεν είναι εφικτή στη συγκεκριμένη συγκυρία να καλυφτεί (έλλειψη στη χώρα ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, περιορισμοί στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κλπ).
 Έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες προκειμένου να τροποποιηθεί ο οργανισμός του Νοσοκομείου και να αυξηθούν οι οργανικές κλίνες κατά 85. Ήδη έχει ληφθεί η σχετική απόφαση και αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ. Με την αύξηση αυτή οι συνολικές κλίνες θα ανέρχονται πλέον στις 845."σημείωσε ο Διοιηκητής του Νοσοκομείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]