Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Νέα πρόταση υπέβαλε σήμερα η Επιτροπή όσον αφορά την ενίσχυση της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας. Η μεγαλύτερη διαφάνεια και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ θα ενισχύσει της θέση των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη κλινική αξία νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν θα χρειάζεται πλέον να προσαρμόζονται σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Katainen δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας δίνει ώθηση στην καινοτομία και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ο τομέας της υγείας είναι ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας μας και αντιπροσωπεύει περίπου το 10 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Προτείνουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποφέρει οφέλη για τους ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει την καινοτομία, θα συμβάλλει στην αξιοποίηση της καινοτομίας στον τομέα των ιατρικών τεχνολογιών υψηλής ποιότητας και θα βελτιώνει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας της ΕΕ.»

Ο επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Vytenis Andriukaitis πρόσθεσε: «Η Επιτροπή δημιουργεί σήμερα τις προϋποθέσεις για μια καλύτερης ποιότητας και καινοτόμο υγειονομική περίθαλψη προς όφελος των ασθενών, ιδίως εκείνων με ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται σήμερα. Αναμένω, επίσης, η πρωτοβουλία αυτή να οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων από τα κράτη μέλη, μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αλληλεπικαλύψεις κατά την αξιολόγηση πανομοιότυπων προϊόντων».

Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) καλύπτει νέα φάρμακα και ορισμένα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινών εργαλείων, μεθοδολογιών και διαδικασιών ΑΤΥ σε ολόκληρη την ΕΕ, με τη συνεργασία σε τέσσερις κύριους τομείς: 1) τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις, εστιάζοντας στις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες υγείας με τον μέγιστο δυνητικό αντίκτυπο στους ασθενείς· 2) τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις μέσω των οποίων οι φορείς ανάπτυξης θα μπορούν να ζητούν συμβουλές από τις αρχές ΑΤΥ· 3) την αναγνώριση αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας και 4) τη συνέχιση της εθελοντικής συνεργασίας σε άλλους τομείς.

Κάθε χώρα θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδια για την αξιολόγηση μη κλινικών πτυχών των τεχνολογιών υγείας (π.χ. οικονομικών, κοινωνικών, δεοντολογικών) και για την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών.
Euractiv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]