Αργία δημοσίου υπαλλήλου και αποδοχές: Τι ισχύει [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

Δημόσιος υπάλληλος, που τελεί σε κατάσταση αργίας, δικαιούται το ήμισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του - σε εφαρμογή της παρ.4, αρ.25, του ν.4354/2015 - σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κλήθηκε να εξετάσει ερώτημα της Ε.Υ.Π., αν το αυτό ισχύει και για δύο υπαλλήλους της, που έχουν τεθεί σε δυνητική και αυτοδίκαιη αργία αντίστοιχα, όπως παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, πρώτο, το epoli.gr.
Ειδικά για το προσωπικό της Ε.Υ.Π. “ήρθε” o ν.4484/2017 και το άρθρο 46 αυτού, που ορίζει ότι, «…Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 29, πλην των άρθρων 13, της παρ. 1 του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εφαρμόζονται από 1.1.2017 στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)», και έτσι και αυτό, από 01.01.2017, λαμβάνει το ½ των αποδοχών του στην περίπτωση αργίας, όπως και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι, βάσει του ν.4354/2015, ο χρόνος αργίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου. Οι ειδικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Και σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]