Περιφ.Ηπείρου:Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή [τα θέματα]

Την 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-12-2017 συνεδρίασης.

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε μετά την 7η Τροποποίησή του.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Άρτας», προϋπολογισμού € 531.500,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του από 11-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Χαροκοπίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας τροφοδοτικού για την επισκευή πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων στην είσοδο πόλης Ιωαννίνων.
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT AE», μέχρι την 30-06-2018.
Έγκριση του Πρακτικού 2/11-12-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2018), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών).
Έγκριση ανάθεσης προμηθειών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύματα της περιοχής, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την παράθεση δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά.
Έγκριση του από 12-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού», προϋπολογισμού € 8.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο» του έργου «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2018.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 93/2017 απόφασης Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]