Ιωάννινα:Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, στην εδαφική
αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ),
προκειµένου να εκτελεστού
ν προγραµµατισµένες εργασίες, κατά το χρονικό διάστηµα
από 05-12-2017 µέχρι και 22-12-2017.-
Κατά την εκτέλεση προγραµµατισµένων Εργασιών, κατά το χρονικό διάστηµα από 05-12-
2017 µέχρι και 22-12-2017,  αποφασίστηκε να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ακόλουθα σηµεία
Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή σήµανσης - µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.
• Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας (αργή), µε την κίνηση να διεξάγεται κανονικά από την αριστερή
(γρήγορη) λωρίδα. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τοπικά στα ανωτέρω σηµεία, θα
καταλαµβάνουν χώρο περίπου 200µ-400µ, οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε
όλο το µήκος της κάθε σήραγγας και το προσωπικό που θα τις εκτελεί θα κινείται στο
χώρο αυτό.
• Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του
αυτοκινητοδρόµου.
3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην Μελέτη Σήµανσης.
Επισηµαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισµός στην περιοχή συναρµογής εισόδου, η
τοποθέτηση αναλάµποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε
περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισµού. Η ορθή λειτουργία των
αναλάµποντων φανών να εξασφαλίζεται µε µέριµνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η
σήµανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε µέρα
µετά το πέρας των εργασιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]