Ερωτήσεις - απαντήσεις για αυτόματη εξωδικαστική ρύθμιση χρεών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας εξέδωσε έναν χρηστικό οδηγό για την κατηγορία οφειλετών μεταξύ 20.000 έως 50.000 ευρώ,.

 

-Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στην απλοποιημένη διαδικασία;

Οσες α) έχουν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στην τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης και β) το σύνολο των οφειλών τους –όπως αυτές θα διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση: των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από φορολογικά πρόστιμα και του 85% των απαιτήσεων Δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και πρόστιμα– είναι έως οκτώ φορές μεγαλύτερο από το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

 

- Απαιτείται ή όχι επιπλέον αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη;

 

Από την εξέταση των δύο παραπάνω κριτηρίων προκύπτει αυτομάτως η βιωσιμότητα ή όχι του οφειλέτη. Ωστόσο, οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας. Εάν ο πιστωτής με την πλειονότητα των απαιτήσεων κρίνει ότι ο οφειλέτης είναι μη βιώσιμος, δεν προχωρεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία.

 

- Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του μέσω του εξωδικαστικού;

 

Οχι. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσει να υπαχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, μπορεί να ακολουθήσει την τακτική διαδικασία του εξωδικαστικού, όπου η αίτηση ανατίθεται σε συντονιστή και γίνεται διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του.

 

- Σε πόσες δόσεις αποπληρώνεται η ρυθμισμένη οφειλή;

 

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 120 για τις οφειλές προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, 24 προς τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές και 6 προς εργαζομένους. Το ποσό της μηνιαίας δόσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 50 ευρώ.

 

-Υπάρχει περίπτωση ο αριθμός των δόσεων να είναι εξαρχής μικρότερος από τα παραπάνω όρια;

 

Ναι, πρώτον, εάν η βασική οφειλή προς Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς είναι έως 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός δόσεων είναι 36. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ίδιος ο αριθμός των δόσεων προς όλους τους θεσμικούς πιστωτές (τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία). Δεύτερον, οι δόσεις μειώνονται και όταν το 2,75% του αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσό αυτό, και το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές.

 

-Εχουν χρηματοοικονομικό κόστος οι δόσεις;

 

Προς τις τράπεζες επιβαρύνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975. Για τους υπόλοιπους πιστωτές, το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

-Μπορεί οφειλέτης που έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία να ρυθμίσει τις οφειλές του βάσει της τυποποιημένης διαδικασίας;

 

Οχι για οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εάν η περιουσία είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή.

Πηγή: Καθημερινή της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]