Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ:Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για Πλημμύρες – Κατολισθήσεις – Χιονοπτώσεις

Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (
Πλημμύρες – Κατολισθήσεις – Χιονοπτώσεις ) 2017- 2018

5 Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  με την συνθηματική  λέξη <ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ >.
α.) Ν.3013/01-05-2002 ( ΦΕΚ. 102 τ. Α ) < Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις>. β) Ν.7575/18-10-2016 (ΦΕΚ.3591 τ. Β. /4-11-2016.<<Ρυθμίσεις λειτουργίας  Σ.Ο.Π.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.>>
Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ.87/Α/2010 ) <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης.>
Αρ.Πρωτ:7742/01-11-2017<<ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  >> 
Αρ.Πρωτ:118536/7472/24-10-2017.<<ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

      Σας γνωρίζουμε κατόπιν του 1 σχετικού που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων [ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ] στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το  Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας Π.Ε.Πρέβεζας [Σ.Ο.Π.Π] στις  14 Νοεμβρίου 2017 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Π. Ε. Πρέβεζας. με θέμα: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών <<Πλημμύρες – Κατολισθήσεις – Χιονοπτώσεις >> 2017- 2018 
     Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 1 σχετικό για την πρόληψη  και την καλύτερη αντιμετώπιση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δημάρχων (ή των εκπρόσωπων τους) με τους υπευθύνους υπαλλήλους των γραφείων Πολιτικής Προστασίας καθώς και των εκπροσωπών όλων των εμπλεκομένων φορέων,  κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος.
     Στη σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π. παρακαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι αποδέκτες του παρόντος                       
             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]