Ιωάννινα:Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις αύριο για τον εορτασμό της ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου
Αθανασίου της πόλεως των Ιωαννίνων, κατά τον εορτασµό
της ηµέρας Ενόπλων
∆υνάµεων, την Τρίτη 21 Νοεµβρίου 2017».-

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

 Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων επί της οδού Μητροπόλεως, την Τρίτη
21-11-2017 και από ώρα 07:00’, έως πέρατος της Επίσηµης ∆οξολογίας και των λοιπών εκδηλώσεων.
 Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων στις οδούς Ιεράρχου Γερβασίου &
Μητροπόλεως, την Τρίτη 21-11-2017 και από ώρα 09:00’, έως πέρατος της Επίσηµης ∆οξολογίας και
των λοιπών εκδηλώσεων.
- 2 -
Ά ρ θ ρ ο 2ο
 Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
 Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
 Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα των Αρχών, των λοιπών επισήµων και τα
οχήµατα άµεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος
Τροχαίας Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]