Ό,Τι Πρέπει Να Γνωρίζουμε Για Μια Επιτυχημένη Ανακαίνιση Εσωτερικού Χώρου

Γράφει ο Γεώργιος Καμίτσος 
M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.anakainisi.biz
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για μια επιτυχημένη ανακαίνιση εσωτερικού χώρου

Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για μια επιτυχημένη ανακαίνιση εσωτερικού χώρου

Η ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων είναι μια δραστηριότητα ιδιαίτερα «δημοφιλής» στην περίοδο της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε. Η ανακαίνιση μπορεί να είναι ολική (ανακαίνιση του συνόλου των χώρων) ή περιορισμένης έκτασης (πχ. ανακαίνιση μπάνιου).
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε σε μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων όλα τα βασικά ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει υπόψη του ο πελάτης για να οργανώσει μια επιτυχημένη ανακαίνιση στην κατοικία ή στον επαγγελματικό του χώρο.

Τι σημαίνει επιτυχημένη ανακαίνιση;
Η επιτυχημένη ανακαίνιση χαρακτηρίζεται από 3 παραμέτρους:
Α. Τεχνική αρτιότητα.  Πρέπει να προτείνονται «καθαρές» αρχιτεκτονικές λύσεις συνυπολογίζοντας τις τάσεις της εποχής ανά περίπτωση αλλά και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της ανακαίνιση είναι η βάση ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του πελάτη.
Β. Μικρό κόστος.  Είναι σημαντικό να εμπιστευθείτε την ανακαίνιση σας σε ένα Τεχνικό Γραφείο που να έχει γνώση σε βάθος τόσο της αγοράς, του φάσματος των χρησιμοποιούμενων οικοδομικών υλικών αλλά και των σύγχρονων τάσεων στο χώρο των ανακαινίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις θα είναι απολύτως ανταγωνιστικές και στα οικονομικά δεδομένα της εποχής.
Γ. Αποπεράτωση εργασιών στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Τεχνικό Γραφείο με το οποίο θα συνεργαστείτε να διαθέτει ένα έμπειρο και αξιόπιστο εργατοτεχνικό συνεργείο το οποίο να εγγυάται (και με ρήτρες υλοποίησης εφόσον συμφωνηθούν με τον πελάτη) την αποπεράτωση των εργασιών στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.

Χρειάζεται να προσλάβουμε έναν μηχανικό για την ανακαίνιση που σχεδιάζουμε;
Η απάντηση που θα δώσουμε δεν είναι μονοσήμαντη. Συνεπώς θα δώσουμε μια πιο τυπική αλλά και μια πιο ουσιαστική απάντηση.
Τυπικά: Κάποιες περιορισμένης έκτασης εργασίες ανακαίνισης που δεν αλλάζουν την αρχιτεκτονική δομή των χώρων και δεν θίγουν το φέροντα οργανισμό του κτηρίου δεν χρειάζονται μηχανικό. Οι πιο εκτεταμένες επεμβάσεις ανακαίνισης χώρων (που θίγουν την αρχιτεκτονική δομή ή τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου) απαιτούν τη συμβολή μηχανικού.
Ουσιαστικά: Στην ελληνική αγορά, στο χώρο των ανακαινίσεων δραστηριοποιούνται αρκετοί τεχνίτες οι οποίοι υπόσχονται ποιοτική δουλειά σε πολύ χαμηλό κόστος. Κανένας τεχνίτης ωστόσο, όσο έμπειρος κι αν είναι δεν μπορεί να παράξει ένα λεπτομερές αρχιτεκτονικό σχέδιο που να λύνει όλα τα τεχνικά ζητήματα και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας. Ο καθένας είναι ειδικός στη δουλειά του κι ο τεχνίτης είναι ειδικός στο να εφαρμόζει τις λύσεις που προτείνει ο μηχανικός, όχι να τις παράγει ο ίδιος. Η γνώση και η επίβλεψη των εργασιών από το μηχανικό θα σας προστατέψουν από λάθος αποφάσεις οι οποίες πολλές φορές αρχικά φαίνονται ότι είναι οικονομικές, στο τέλος όμως αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Ποια στοιχεία θα πρέπει να αναζητήσει ο πελάτης στο Τεχνικό Γραφείο στο οποίο θα αναθέσει την ανακαίνιση που τον ενδιαφέρει;
Το βασικό μέλημα του Τεχνικού Γραφείου θα πρέπει να είναι να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές του δυνατότητες. Με άλλα λόγια, βασικό μέλημα των υπεύθυνων μηχανικών πρέπει να είναι η εύρεση των κατάλληλων τεχνοοικονομικών λύσεων με δέσμευση εκτέλεσης των εργασιών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
Επίσης, ένα υπεύθυνο και ικανό Τεχνικό Γραφείο πρέπει να δίνει μεγάλη έμφαση στο να μην ξεφεύγει από τα συμφωνηθέντα. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να σχεδιάζονται και να οργανώνονται με λεπτομέρεια οι αρχιτεκτονικές λύσεις της ανακαίνισης με στόχο, κατά την υλοποίηση του έργου, να μην υπάρχει η οποιαδήποτε απόκλιση τόσο στο οικονομικό όσο και στους χρόνους αποπεράτωσης. Και τούτο διότι, είναι σύνηθες το φαινόμενο, αν έχει γίνει πρόχειρη προεργασία κατά την κατάθεση προσφοράς στον πελάτη, να προκύπτουν τελικά σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ της προσφοράς και του παραγόμενου τεχνοοικονομικού αποτελέσματος.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι στον επαγγελματικό χώρο που ανακαινίζω ή να ζω στο σπίτι που αναδιαμορφώνω κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης;
Εν γένει, αυτό είναι δύσκολο.
Εξαρτάται από το μέγεθος των επεμβάσεων που περιλαμβάνει η πρόταση της ανακαίνισης αλλά και από την εμπειρία του συνεργείου που θα την αναλάβει. Ένα ικανό εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός του ότι θα μειώσει, στο μέτρο του δυνατού, τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης της ανακαίνισης, θα προτείνει πρακτικές λύσεις ώστε η «ενόχληση» στους χώρους της ανακαίνισης να είναι η ελάχιστη δυνατή. Ένα τέτοιο συνεργείο, σε  περιπτώσεις που αφορούν εργασίες ανακαίνισης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, μπορεί να εργάζεται χωρίς να περιορίζει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες στους υπόλοιπους χώρους.

 Πώς μπορεί να καθοριστεί ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός για να επιτευχθεί η επιτυχημένη ανακαίνιση που σχεδιάζουμε;
Η επιλογή του κατάλληλου Τεχνικού Γραφείου πολύ σημαντική σε αυτό. Ένας ικανός και έμπειρος μηχανικός θα λάβει υπόψη του τις ανάγκες σας και θα τις συγκεράσει με τις οικονομικές σας δυνατότητας ώστε να παράξει το βέλτιστο δυνατό τεχνοοικονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή την αρχιτεκτονική πρόταση ανακαίνισης που να ταιριάζει στα απαιτήσεις αλλά και στο οικονομικές σας δυνατότητες.

Απαιτείται η έκδοση κάποιας οικοδομικής άδειας για τις εργασίες ανακαίνισης εσωτερικού χώρου;
Αν προβλέπεται να τοποθετηθούν σκαλωσιές/ικριώματα στις εξωτερικές προσόψεις του κτηρίου, απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Σε διαφορετική περίπτωση, και με βάση το νέο νόμο των αυθαιρέτων, δεν απαιτείται η έκδοση κάποιου τύπου οικοδομικής άδειας. Τονίζεται ότι ο νέος νόμος («Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις») καταργεί την οικοδομική άδεια τύπου 48-ωρης ενημέρωσης που προβλεπόταν για τις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε ακίνητα. 


Γεώργιος Καμίτσος M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.www.anakainisi.biz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]