Το ΣΔΟΕ κατάσχεσε 131.711.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων το 2016

Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών ανέρχεται σε 24.444.568,51 ευρώ.

Με έγγραφο που κατέθεσε στην βουλή η υπουργός Οικονομικών  κα Παπανάτσιου απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Αναλυτικά η Υφυπουργός αναφέρει στο έγγραφό της :


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 8318 / 30.8.2017 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε ότι με δεδομένη τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της χρηστής διοίκησης, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν προσεκτικά το θιγόμενο ζήτημα προκειμένου να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο τρόπο και χωρίς να κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο (άρθρο 17 ν. 4174/2013).

Επίσης, όσον αφορά στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται η ανωτέρω ερώτηση, σας αναφέρουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. περιλαμβάνονται ο έλεγχος της διακίνησης, διάθεσης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και ο έλεγχος της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.

Με το άρθρο 58 του ν.4410/2016 «Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 141) διευρύνθηκε ο αριθμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4177/2013 με τη συμπερίληψη σε αυτές της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείται η συσσωρευμένη ελεγκτική εμπειρία του Σ.Δ.Ο.Ε. και ενισχύεται περαιτέρω ο έλεγχος άσκησης εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Σ.Δ.Ο.Ε. συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες διωκτικές αρχές ή συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Ανταλλάσσει  πληροφορίες και στοιχεία και συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς (EUROPOL, INTERPOL) με κοινό αντικείμενο δράσης, ανταλλάσοντας πληροφορίες και στοιχεία που έχουν σχέση με εν λόγω θέματα. Συμμετέχει επίσης, στο Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), που συγκροτήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4155/2013, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης -Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ως συλλογικό όργανο, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παρεμπορίου.

Όσον αφορά ειδικότερα στα καπνικά προϊόντα, οι Υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. εντός του 2016 συμμετείχαν σε έρευνες στις οποίες κατασχέθηκαν 131.711.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, το δε σύνολο των διαφυγόντων δασμών ανέρχεται σε 24.444.568,51 ευρώ.

Παράλληλα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. περιλαμβάνονται ο έλεγχος παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, καυσίμων και παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή εντοπισμό ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων ή στο λογισμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους διανεμητές συστήματος ή με την αλλοίωση των ενδείξεων τους ή την αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται ή παράγουν ή με την μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα των πετρελαιοειδών προϊόντων ή βιοκαυσίμων, με την εμπορία, παραχώρηση ή κατασκευή συστημάτων μέτρησης/μετρητές ποσότητας καυσίμων τα οποία δεν συμμορφώνονται ως προς τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Σ.Δ.Ο.Ε. συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες διωκτικές αρχές ή συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή εντοπισμό ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων . Ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία και συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς. Συμμετέχει επίσης, στο συσταθέν με το ν.4410/2016 Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Λαθρεμπορίου.
via:EEA

Πηγή: Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]