Οι προτεραιότητες της Κομισιόν για την υγεία!

Ομάδα εμπειρογνωμόνων συγκρότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι να εξετάσει αποτελεσματικούς τρόπους επένδυσης στην υγεία.

Ειδικότερα, η ομάδα προετοιμάζει τρεις γνωμοδοτήσεις σχετικά με θέματα προτεραιότητας της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία: μοντέλα πληρωμών για φάρμακα υψηλού κόστους, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και απόδοση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι γνωμοδοτήσεις θα είναι έτοιμες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Γνωμοδότηση σχετικά με καινοτόμα μοντέλα πληρωμών για καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΕ, η φαρμακευτική νομοθεσία θεσπίζει εναρμονισμένα κανονιστικά πρότυπα και εργαλεία για την έγκριση και την εποπτεία των φαρμάκων. Ωστόσο, οι προσπάθειες για επένδυση στην ανάπτυξη και την έγκαιρη έγκριση καινοτόμων φαρμάκων αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως η αειφορία των συστημάτων υγείας, η πρόσβαση των ασθενών και η οικονομική προσιτότητα.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και να διερευνήσει πιθανές συνέργιες μεταξύ διαφόρων φορέων της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων:

(Α) να αναλύσει τον τρέχοντα ρόλο των εθνικών αρχών τιμολόγησης και αποζημίωσης για τη βελτίωση της πρόσβασης στα καινοτόμα φάρμακα, εστιάζοντας στο πεδίο διερεύνησης νέων τρόπων καθορισμού των τιμών των ειδικών φαρμάκων όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης.

(Β) να απαντήσει στο ερώτημα του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα για την υγεία μπορούν να αντικατοπτριστούν στον καθορισμό των τιμών, εξετάζοντας ειδικότερα τον ρόλο του RWD για καινοτόμα μοντέλα πληρωμών.

(Γ) να αναπτύξει ένα θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης του συστήματος υγείας στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η γνωμοδότηση αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ

Τον Απρίλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η σύσταση περιλαμβάνει μια αρχή σχετικά με την πρόσβαση σε προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας.

Ζητήθηκε από την ειδική ομάδα να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα συμβάλλει στην βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πλαίσια και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των παρακάτω προκλήσεων:

(Α) πρόταση ποσοτικών κριτηρίων / στόχων για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη με βάση τις μη ικανοποιημένες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις.

(Β) πρόταση για ένα ποιοτικό κριτήριο αναφοράς, που θα βασίζεται σε αρχές και μοχλούς πολιτικής για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ.

(Γ) συζήτηση για την πιθανή χρήση κονδυλίων της ΕΕ ή / και άλλων μηχανισμών για τη στήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τα προτεινόμενα κριτήρια αναφοράς.

Η γνωμοδότηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017.

Γνωμοδότηση σχετικά με εργαλεία και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Η ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της συνολικής απόδοσης του συστήματος υγείας παρέχοντας οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη φροντίδα, καθοδηγώντας τους ασθενείς μέσω του συστήματος υγείας για να βρουν την καταλληλότερη περίθαλψη (ουσιαστικά μειώνοντας τις εισαγωγές που μπορούν να αποφευχθούν), εστιάζοντας στις ατομικές ανάγκες και προσφέροντας εξατομικευμένη Φροντίδα.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αναπτύξει τις απόψεις τη σχετικά με:

(Α) τις διαστάσεις και τους τομείς για την αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των κλασσικών διαστάσεων του HSPA που μπορούν να εφαρμοστούν στην αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (αποτελεσματικότητα, πρόσβαση, κ.λπ.) και ειδικών τομέων εξειδίκευσης για την πρωτοβάθμια περίθαλψη·

(Β) τους συγκεκριμένους υπάρχοντες ή νέους δείκτες για την καλύτερη κατανόηση των επιδόσεων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης·

(Γ) τον τρόπο με τον οποίο οι δείκτες που έχουν αναλυθεί είναι προσαρμοσμένοι στη χάραξη πολιτικής και με το αν επιτρέπουν τον εντοπισμό ειδικών μοχλών και δράσεων πολιτικής που θα ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων·

(Δ) τις συμβουλές για μια ευρωπαϊκή ατζέντα που θα αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης: στόχοι, ευκαιρίες, δραστηριότητες και πιθανές άμεσες δράσεις.

Η γνωμοδότηση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα συμπεριληφθεί στην έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία θα δημοσιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η γνωμοδότηση θα συμβάλει επίσης στις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων υγείας (HSPA).
 nextdeal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]