Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΡΙΖ.Α. ..για τον Δήμο Ζίτσας


ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Ένας οργανισμός σε μαρασμό. Προοπτικές αναστροφής της κατάστασης.
Φτάνοντας στο μισό της τρέχουσας δημοτικής περιόδου - δυόμιση χρόνια από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών - και με πρόσφατη τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του 2016, θα επιχειρήσουμε μια αποτίμηση της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου τα τελευταία χρόνια.
Τα έσοδα του Δήμου παρουσιάζονται σε πίνακα ανά κατηγορία εσόδων και ανά έτος :
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (κρατική επιχορήγηση για γενικά έξοδα, σχολεία, οφειλές προηγουμένων χρόνων, πυροπροστασία)  
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κρατική επιχορήγηση, ΕΣΠΑ, άλλα προγράμματα)
έσοδα ανταποδοτικών τελών (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, άρδευση, εισφορές πολεοδομικών σχεδίων)
εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (εισφορές, φόροι προς απόδοση, επιστροφές)
πρόσοδοι από ακίνητη – κινητή περιουσία (μισθώματα, τέλος ακίνητης περιουσίας, τόκοι, φόροι προς είσπραξη, εκποίηση ακινήτων, δωρεές, πρόστιμα)    
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Οι βασικές παρατηρήσεις εστιάζονται στα εξής : 
Σημαντική μείωση των συνολικών εισπραχθέντων ποσών, από 14,10 εκ. € το 2013 σε 10,35 εκ. € το 2016, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια ο Δήμος έχει χάσει το ¼ των συνολικών του εσόδων. Οι επιμέρους κατηγορίες εσόδων παρουσιάζουν στο σύνολό τους μείωση.
Σχετική σταθερότητα στην ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων για τις κατηγορίες : έσοδα από επιχορηγήσεις, χρηματικό υπόλοιπο, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων,  πρόσοδοι από ακίνητη και κινητή περιουσία.
Σημαντική μείωση στην ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων για την κατηγορία των επιχορηγήσεων για επενδύσεις, όπου από συμμετοχή 17 – 23 %, για τα έτη 2013 – 2015, φτάσαμε στο 4,5 % για το 2016. Η αιτιολογία βρίσκεται στο κλείσιμο των ενταγμένων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 του ΕΣΠΑ και την καθυστέρηση έναρξης της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 

 Τα έξοδα του Δήμου παρουσιάζονται σε πίνακα ανά κατηγορία εσόδων και ανά έτος : 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, συνεργάτες) 
Αμοιβές αιρετών και κόστος τρίτων (αιρετοί, παροχή υπηρεσιών από τρίτους)
Φόροι - τέλη - λοιπά έξοδα (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, λοιποί φόροι, δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις)
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (πληρωμή δανείων & τόκων) 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Νομικό Πρόσωπο, Κοινωφελής Επιχείρηση, Σχολικές Επιτροπές)
Δαπάνες αναλωσίμων (έντυπα – υλικά μηχανογράφησης, καύσιμα - λιπαντικά, ανταλλακτικά, υλικά συντήρησης, λαμπτήρες κ.λ.π.)
Επενδύσεις (έργα, μελέτες, προμήθειες)
Πληρωμές υποχρεώσεων (πληρωμές προσωπικού – αιρετών – εισφορών παρελθόντων ετών)

Οι βασικές παρατηρήσεις εστιάζονται στα εξής : 
Οι κατηγορίες εξόδων παρουσιάζονται μειωμένες αριθμητικά, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων, εκτός της δαπάνης για φόρους – τέλη – λοιπά έξοδα.
Παρά τη μείωση μισθών και εξόδων αιρετών, σε ποσοστιαία βάση το συνολικό κόστος προσωπικού – αιρετών – παροχής υπηρεσιών έχει αυξηθεί από 40 – 45 % σε ποσοστό που αγγίζει το 50 % των συνολικών εξόδων.
Οι επενδυτικές δαπάνες, σε αντιστοιχία με τις επιχορηγήσεις, παρουσιάζουν σημαντική μείωση, η οποία σε ποσοστιαία βάση στο σύνολο των εξόδων αποτυπώνεται από 20 – 26 % για τα έτη 2013 – 2015 σε κάτω του 10 % για το 2016.   
Αύξηση σε ποσοστό στο σύνολο παρουσιάζουν οι δαπάνες επιχορήγησης κοινωνικών υπηρεσιών και σχολείων από ποσοστά 8 – 10% σε ποσοστό 11,5 %. Σαν γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη μελλοντική του πορεία και τη δυνατότητα να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες, αλλά και για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην περιοχή μας.
Αναγνωρίζοντας τη δυσμενή συγκυρία θεωρούμε ότι η ανάλυση των προοπτικών και η αναζήτηση λύσεων στο οικονομικό πρόβλημα έπρεπε να είναι το κυρίαρχο θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την απαραίτητη ενημέρωση και διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς και δημότες. 
Μια συζήτηση που πρέπει να προετοιμασθεί με την ανάλογη σοβαρότητα και ως κύριους άξονες να περιέχει :
Εκπόνηση επιτέλους του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση και λειτουργία του, να τεθούν οι στόχοι για το επόμενο διάστημα και να σχεδιασθούν οι παρεμβάσεις για την επίτευξή τους.
Ανάλυση των προτεραιοτήτων και σχεδιασμός της προετοιμασίας για την αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και κοινωνικών προγραμμάτων.
Καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αξιοποίησή της.
Αποτύπωση της κοστολόγησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών, ανάληψη ενεργειών για τη μείωση του κόστους παροχής τους και προσπάθεια αύξησης της εισπραξιμότητας, όπου βέβαια το επιτρέπουν οι διαμορφωμένες κοινωνικές συνθήκες.        
Με την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε συμβάλλει στην ανάδειξη των ζητημάτων αυτών, χωρίς δυστυχώς να βρούμε ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή. 
Θεωρώντας ότι χωρίς σοβαρό σχεδιασμό και οργάνωση θα συνεχιστεί η οικονομική συρρίκνωση του Δήμου Ζίτσας, με συνέπεια την αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου του στην  κοινωνική και αναπτυξιακή ζωή της περιοχής. 
Συνεπείς στις αρχές και τις επιδιώξεις μας απευθύνουμε την ενημέρωση και τις προτάσεις μας σε κάθε φορέα και δημότη του Δήμου Ζίτσας.

Ελεούσα 7 Φεβρουαρίου 2017 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]