Δήμος Ιωαννιτών:Μελέτη για τη σύναψη σύμβασης επιδότησης εισιτηρίου

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Ο Δήμος Ιωαννιτών και το Αστικό ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων Α.Ε.,  με γνώμονα την εξυπηρέτηση  των  πολιτών των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και την επιθυμία του Δήμου Ιωαννιτών για την άσκηση πολιτικής μειωμένου κομίστρου για τις μετακινήσεις των πολιτών, προχώρησαν σε μελέτη για την αποτύπωση των συγκοινωνιακών συνηθειών των ενδιαφερόμενων πολιτών, καθώς και των αντίστοιχων οικονομικών δεδομένων  ώστε να καθοριστούν οι όροι της συνεργασίας.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ελάφρυνση των νοικοκυριών κυρίως των περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και στην αύξηση των πολιτών που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς :

1) Για τα δημοτικά διαμερίσματα, που βρίσκονται εντός της Β’ ζώνης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη τελευταία απόφαση καθορισμού ζωνών Α.Π. 13560/31-12-2004 Νομαρ/κή Αυτ/ση Ιωαννίνων, ήτοι Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα, Σταυράκι, Κουτσελιό, Μπάφρα, Καισάρεια, Πεδινή, Νεοχωρόπουλο, Κρύα και Αμφιθέα.

Το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, όπως καθορίζεται από το Αστικό ΚΤΕΛ, βάσει των Υπουργικών αποφάσεων και των προς τούτοις εκδιδομένων αποφάσεων της Ν.Α. Ιωαννίνων, την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι, από την πόλη των Ιωαννίνων προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα και αντίστροφα, 1,70 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,80 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

Κάθε μετακινούμενος επιβάτης, για κάθε απλή διαδρομή, από και προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα της περίπτωσης 1 θα καταβάλλει 1,20 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,60 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο (μείωση 30%).


Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα χωριά της Β’ ζώνης όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την τελευταία απόφαση καθορισμού ζωνών Α.Π. 13560-31-12-2004 Νομαρ/κη Αυτ/ση Ιωαννίνων, τα ημερήσια δρομολόγια των καθημερινών και των Σαββάτων, καθώς και ο αριθμός των επιβατών που εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση:


Στο σύνολο των 194.640 επιβατών ετησίως, συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές που εξυπηρετούνται από τα παραπάνω δρομολόγια.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, υπολογίζοντας ότι περίπου το 20% του επιβατικού κοινού αποτελεί τους πολίτες που επιλέγουν σε σταθερή ημερήσια βάση τις αστικές συγκοινωνίες για την εξυπηρέτησή τους, απορροφά το ποσοστό αυτό και επίσης, απορροφά τη μείωση του κομίστρου για την Πεδινή, το Νεοχωρόπουλο, την Κρύα και την Αμφιθέα. Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραπάνω αναγωγές, κατατίθεται ως κριτήριο και βάση υπολογισμού για το ποσό της επιδότησης για τη συγκεκριμένη Ζώνη ο αριθμός των 117.312 μετακινήσεων ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, από αυτές τις 117.312 μετακινήσεις ετησίως, οι 100.888 αφορούν μετακινήσεις όπου εκδίδεται κανονικό εισιτήριο και οι 16.424 αφορούν μετακινήσεις όπου εκδίδεται μειωμένο εισιτήριο.
Το κόστος για την επιχείρηση της μείωσης του εισιτηρίου κατά 0,50 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και κατά 0,20 ευρώ για το μειωμένο εισιτήριο ανά μετακίνηση, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ανέρχεται στα 53.728,80 ευρώ ετησίως.

2) Για τα δημοτικά διαμερίσματα, που βρίσκονται εντός της Γ’ ζώνης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη τελευταία απόφαση καθορισμού ζωνών Α.Π. 13560/31-12-2004 Νομαρ/κή Αυτ/ση Ιωαννίνων, ήτοι Λογγάδες, Βασιλική, Δροσοχώρι, Ηλιόκαλη, Πλατανιά, Χαροκόπι, Μουζακαίοι, Μπιζάνι, Επισκοπικό, Αμπελιά, Κοσμηρά, Ασβε

Το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, όπως καθορίζεται από το Αστικό ΚΤΕΛ, βάσει των Υπουργικών αποφάσεων και των προς τούτοις εκδιδομένων αποφάσεων της Ν.Α. Ιωαννίνων, την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι, από την πόλη των Ιωαννίνων προς τα ανωτέρα δημοτικά διαμερίσματα και αντίστροφα, 2,20 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 1,10 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

Κάθε μετακινούμενος επιβάτης, για κάθε απλή διαδρομή, από και προς τα ανωτέρω δημοτικά διαμερίσματα, της περίπτωσης 1, θα καταβάλλει 1,70 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,80 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο (μείωση 23%).


Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα χωριά της Γ’ ζώνης όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την τελευταία απόφαση καθορισμού ζωνών Α.Π. 13560-31-12-2004 Νομαρ/κη Αυτ/ση Ιωαννίνων, τα ημερήσια δρομολόγια των καθημερινών και των Σαββάτων, καθώς και ο αριθμός των επιβατών που εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση:
στοχώρι. Κόντσικα, Αγία Μαρίνα, Κρανούλα, Λυκόστομο, Περίβλεπτος.

Στο σύνολο των 85.008 επιβατών ετησίως, συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές που εξυπηρετούνται από τα παραπάνω δρομολόγια.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, υπολογίζοντας ότι περίπου το 20% του επιβατικού κοινού αποτελεί τους πολίτες που επιλέγουν σε σταθερή ημερήσια βάση τις αστικές συγκοινωνίες για την εξυπηρέτησή τους, απορροφά το ποσοστό αυτό. Συνεπώς, σύμφωνα με την παραπάνω αναγωγή, κατατίθεται ως κριτήριο και βάση υπολογισμού για το ποσό της επιδότησης για τη συγκεκριμένη Ζώνη ο αριθμός των 68.006 μετακινήσεων ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, από αυτές τις 68.006 μετακινήσεις ετησίως, οι 58.485 αφορούν μετακινήσεις όπου εκδίδεται κανονικό εισιτήριο και οι 9.521 αφορούν μετακινήσεις όπου εκδίδεται μειωμένο εισιτήριο.
 Το κόστος μείωσης του εισιτηρίου κατά 0,50 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και κατά 0,30 ευρώ για το μειωμένο εισιτήριο ανά μετακίνηση, δημιουργούν μία απώλεια εσόδων για την εταιρεία μας 32.098,80 ευρώ ετησίως.

3) Για το δημοτικό διαμέρισμα του Κατσικά, που βρίσκεται εντός της Β’ ζώνης όπως έχει καθοριστεί από τη τελευταία απόφαση καθορισμού ζωνών Α.Π. 13560/31-12-2004 Νομαρ/κή Αυτ/ση Ιωαννίνων.

Το κόμιστρο μεταφοράς ανά επιβάτη και ανά διαδρομή, όπως καθορίζεται από το Αστικό ΚΤΕΛ, βάσει των Υπουργικών αποφάσεων και των προς  τούτοις εκδιδομένων αποφάσεων της Ν.Α. Ιωαννίνων, την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι, από την πόλη των Ιωαννίνων προς το δημοτικό διαμέρισμα του Κατσικά και αντίστροφα, 1,70 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,80 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο.

Η πρότασή για την πολιτική μείωσης του κομίστρου μεταφοράς για την Κατσικά, λόγω και του πολύ μεγάλου όγκου επιβατών της συγκεκριμένης διαδρομής,  είναι να ενταχθεί (τιμολογιακά) το δημοτικό διαμέρισμα του Κατσικά στην Α’ ζώνη, μόνο για της ώρες αυξημένης κίνησης των επιβατών, ήτοι από τις 06:00 ως τις 09:00 το πρωί και από τις 13:30 έως τις 15:30 το μεσημέρι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, θεωρώντας ότι η μεταφορά διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών στο εν λόγω δημοτικό διαμέρισμα (π.χ. πολεοδομία), θα καταστήσει αναγκαία την αύξηση των μετακινήσεων από και προς τη συγκεκριμένη περιοχή τις συγκεκριμένες ώρες. 

Κάθε μετακινούμενος επιβάτης, για κάθε απλή διαδρομή, από και προς το ανωτέρω δημοτικό διαμέρισμα, για τις ώρες αυξημένης κίνησης, θα καταβάλλει 1,20 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και 0,60 ευρώ για μειωμένο εισιτήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αστικού Κτελ Ιωαννίνων, οι μετακινήσεις της περίπτωσης αυτής, ανέρχονται σε 161.636 ετησίως. Κατά τις ώρες αυξημένης κίνησης, υπολογίζεται ότι μετακινείται το 50% του επιβατικού κοινού, ήτοι 80.818 μετακινήσεις ετησίως και συγκεκριμένα 69.503 αφορούν μετακινήσεις που εκδίδεται κανονικό εισιτήριο και 11.315 αφορούν μετακινήσεις που εκδίδεται μειωμένο εισιτήριο.
Το κόστος μείωσης του εισιτηρίου κατά 0,50 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και κατά 0,20 ευρώ για το μειωμένο εισιτήριο ανά μετακίνηση, δημιουργούν μία απώλεια εσόδων για την εταιρεία μας 37.014,50 ευρώ ετησίως.

Το συνολικό κόστος για την επιχείρηση και για τις 3 περιπτώσεις που αναλύθηκαν, δεδομένων των σημερινών συνθηκών, ανέρχεται στα 122.842 ευρώ ετησίως.


Το Αστικό ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων Α.Ε. με ιστορία δεκάδων χρόνων, εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό της πόλης των Ιωαννίνων και των περιαστικών περιοχών, υλοποιώντας σημαντικό συγκοινωνιακό έργο, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, την καλύτερη και ποιοτικότερη μετακίνηση των πολιτών και εν γένει στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών.
Επιπλέον, ο Δήμος Ιωαννιτών θεωρεί σημαντική την προσπάθεια για την αστική αποκέντρωση του Δήμου Ιωαννιτών, με τη μεταφορά υπηρεσιών στο δημοτικό διαμέρισμα του Κατσικά (π.χ. πολεοδομία), όπου συνδυαστικά με την πολιτική μείωσης του κομίστρου μεταφοράς, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης, θεωρεί ότι το μειωμένο κόμιστρο θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους κατοίκους όλων των ωφελούμενων περιοχών να χρησιμοποιήσουν το Αστικό για τις μετακινήσεις τους, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη χρήση των αυτοκινήτων, με προφανή τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την πόλη. Τέλος, είναι αυταπόδεικτη η άμεση οικονομική ελάφρυνση τόσο για τους τακτικούς χρήστες του Αστικού όσο και για τους υπόλοιπους πολίτες αφού η μείωση του εισιτηρίου θα κυμαίνεται από 23-30%. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρόνια και άριστη συνεργασία της εταιρείας με το Δήμο Ιωαννιτών, τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, αλλά και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η κοινωνία, προτείνεται η σύναψη σύμβασης με αντίτιμο από το Δήμο Ιωαννιτών το ποσό των 115.000,00 ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένης ετήσιας έκπτωσης 9% και συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό είναι σταθερό, ανεξαρτήτως των συνολικών πραγματοποιούμενων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, και τα μειωμένα κόμιστρα θα αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες των συγκεκριμένων περιοχών για όλη τη διάρκεια του 12μηνου της σύμβασης.  Το συγκεκριμένο ποσό έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017.

Πέραν της επιδότησης του εισιτηρίου για τις συγκεκριμένες περιοχές, και κατόπιν διαβούλευσης με τις Τοπικές κοινότητες, προτείνεται η σύμβαση που θα υπογραφεί να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα επιπρόσθετα ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο :

1. Επέκταση των υπαρχόντων δρομολογίων των Μαρμάρων προς της περιοχή της Ολυμπιάδας, ώστε να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα της περιοχής για τη μετακίνηση των κατοίκων προς τα Ιωάννινα. Οι ώρες των δρομολογίων θα είναι στις 10 το πρωί και στις 17:00 το απόγευμα σύμφωνα και με τις επιθυμίες των κατοίκων της Ολυμπιάδας. 

2. Δημιουργία των απαραίτητων δρομολογίων προς την περιοχή των Μελάνδρων μετά και την προβλεπόμενη διάνοιξη της οδού Δαβάκη. Εντός του μήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων ώστε να καταστεί εφικτή η διάνοιξη του δρόμου. Οι ώρες και ημέρες των δρομολογίων θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με το Δήμο. 

3. Δημιουργία 2 τουλάχιστον νέων ημερήσιων δρομολογίων προς και από το Νεοχωρόπουλο, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής.  Οι ώρες και ημέρες των δρομολογίων θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με το Δήμο. 

4. Θα προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία νέων δρομολογίων όπου καταστεί αναγκαίο, και αφού παρατηρηθούν και καταγραφούν σε συστηματική βάση οι μεταβολές στις μετακινήσεις των πολιτών μετά το μειωμένο εισιτήριο. 

Στο σχέδιο σύμβασης που θα συζητηθεί  προτείνεται να προβλέπονται και τα ακόλουθα σημεία, τα οποία και θα οριστικοποιηθούν μαζί με οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη νομική παράμετρο η οποία θα προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου:

1. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των κομίστρων κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, με Υπουργική απόφαση, οι μετακινούμενοι επιβάτες θα καταβάλουν το μειωμένο κόμιστρο όπως θα αναπροσαρμοσθεί και θα ισχύσει.
2. Η δαπάνη θα καταβάλλεται μηνιαία στο Αστικό ΚΤΕΛ με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού από την εταιρεία. 
3. Η σύμβαση θα δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη  για 12 μήνες από την υπογραφή της, εκτός και αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αιτιολογημένα και εγγράφως υπαναχωρήσει έστω και σε έναν εκ των περιγραφόμενων όρων. 
4. Μετά τη λήξη της σύμβασης το κόμιστρο ανά επιβάτη υπολογίζεται και εισπράττεται όπως πριν της υπογραφή της, εκτός της περίπτωσης όπου θα συμφωνηθεί η ανανέωση της. Τροποποίηση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο θα μπορεί να γίνεται μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών, και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.
5. Οι αφετηρίες και οι στάσεις των νέων διαδρομών, καθώς και ο αριθμός των διαδρομών θα μπορούν να τροποποιούνται μετά τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη και των δυο πλευρών, βάσει των πραγματικών αναγκών.
6.  Το Αστικό ΚΤΕΛ οφείλει να φροντίζει τα λεωφορεία ,ούτως ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για λειτουργία ,έχουσα ακέραια την ευθύνη για την άριστη κατάσταση αυτών, συντελώντας και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση τους.(Ν 2963 / 2001 άρθρο 15).Κάθε ζημιά από κακή χρήση ή κακή οδήγηση βαρύνει το Αστικό ΚΤΕΛ. Το προσωπικό αυτής με ευθύνη της ίδιας οφείλει να έχει τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα προσόντα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης(άρθρο 14 Ν 2963/2001) και όπως ο εκάστοτε Νόμος ισχύει και προβλέπει. Τέλος το Αστικό ΚΤΕΛ είναι ο μόνος και αποκλειστικώς υπεύθυνος έναντι τρίτων.
7. Σε περίπτωση που για οιοσδήποτε λόγο, ένα λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ δεν θα μπορεί να εκτελέσει δρομολόγιο , θα παρακρατείται από το συνολικό ποσό της μηνιαίας δαπάνης το αναλογούν επιμερισμένο ποσό .
8. Σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας (καθορισμός ζωνών, μεταβολής κομίστρων, κλπ.) η σύμβαση παύει να ισχύει εφόσον μεταβάλλει ουσιωδώς τα θεμελιώδη σημεία της (συνολική δαπάνη για το Δήμο, αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, κατηγορίες ωφελουμένων κλπ.) και χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση του Δήμου προς το Αστικό ΚΤΕΛ ή αντιθέτως του Αστικού ΚΤΕΛ προς το Δήμο Ιωαννιτών. Στην περίπτωση αυτή δύναται η μετατροπή της, μόνον με τη σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.
Παρακαλώ για την έγκριση της παρούσας και την  παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Αστικό ΚΤΕΛ  Ιωαννίνων ΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση, με χρονική διάρκεια αυτής, ενός έτους (12 μηνών) από την υπογραφή της .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]