Ιωάννινα:Συνεδριάζει αύριο το Δημ.Συμβούλιο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
23-11-2016
ΩΡΑ  20.00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο με τίτλο: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και εκσυγχρονισμός εσωτερικών υποδομών στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Σπηλαίου Περάματος
Εισηγητής: κ. Ν. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, 'Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.΄  Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.


ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: κ. Παντελής Κολόκας, Αντιδήμαρχος

Παράταση Μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Α. Παπάζογλου», στο οποίο στεγάζονται το 1ο  και το 12ο Νηπιαγωγεία

Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και  παραγωγικών τάξεων που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του ΔήμουΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «EMOtional technologies and innovative tools for the cultural heritage valorization within cross-border Undergrounds» και ακρωνύμιο «EMO.Undergrounds» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «OPtimising Tourist Incoming through Information Management Unified System» και ακρωνύμιο «OPTIMUS», στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Living Lab Open Innovation Platform» και ακρωνύμιο «LLOIP», στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Smart TechnologIcal development and clustering through a joint MUnicipaL innovATion sErvice»
και ακρωνύμιο «STIMULATE» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Upgrading the role of CB Support Structures for Micro and Small Enterprises and Clusters in areas of potential growth and recovery» και ακρωνύμιο «GROWTH HUBS» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Valorization of the extreme sports tourism potential of the Greece-Italy cross-border area through innovative extreme sport clusters» και ακρωνύμιο «EXGRITEM» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Smart Technologies for recycling»
και ακρωνύμιο «SMARTER» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «E-mobility services in Adriatic/Ionian area securing environmental sustainability» και ακρωνύμιο «E-MOB», στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Advanced Quality for United Assets» και ακρωνύμιο «AQUA» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Joint environmental management plans based on advanced numerical modelling of inland aquatic ecosystems. An application on Pamvotis lake (GR) and <<Italian site>> (IT)» και ακρωνύμιο «TBD» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Interactive Measures to PROmote Virtual HEritage» και ακρωνύμιο «I.M.PRO.V.HE», στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Social innovation for Urban development» και ακρωνύμιο «PIT STOP» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-20
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: « Renewable energy for development of rural areas» και ακρωνύμιο «RENEWABLE ENERGY» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).


ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων πρασίνου, πάρκων και πλατειών».

Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης της  σύμβασης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων  2015»

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για το ετήσιο πρόγραμμα Δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων»

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Βελτίωση – συντήρηση υποδομών Δήμου Ιωαννιτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]